easy web builder

SESI CERAMAH TIPS WINNING INNOVATION : INVENTIVENESS & PITCHING CRITERIA FOR ICT-BASED INNOVATIONS

12 September 2018

Sesi ceramah ini dianjurkan untuk memberi pendedahan kepada warga penyelidik C-ACT tentang program Jejak Inovasi UTeM 2018 yang bakal dianjurkan untuk memilih produk-produk untuk diangkat ke pertandingan luar seperti MTE, ITEX dan PECIPTA. Penceramah yang dijemput ialah Pengarah UCC sendiri, Profesor Ir. Dr. Sivarao A/L Subramonian.


Antara objektif ceramah ini ialah :

1. Memberi panduan kepada penyelidik tentang tips bagi hasil penyelidikan dari bidang ICT dapat dipertandingkan ke pertandingan berprestij dan seterusnya memenangi pingat.

 

2. Memberi panduan kepada penyelidik tentang tips mendapatkan IP dari hasil penyelidikan.

BENGKEL JEJAK INOVASI C-TeD

7 September 2018

Bengkel Jejak Inovasi C-TeD dirangka rentetan dari pertemuan yang diadakan oleh Pengarah Pusat Pengkomersilan (UCC) dengan semua Pengurus CoE berkaitan dengan program yang bakal diadakan iaitu Jejak Inovasi.   Sehubungan itu, bengkel ini diadakan untuk memberi pendedahan kepada warga penyelidik C-TeD tentang Jejak Inovasi khususnya berkenaan halatuju program ini bagi produk-produk dalam bidang sains sosial. Penceramah yang dijemput ialah Pengarah UCC sendiri, Profesor Ir. Dr. Sivarao A/L Subramonian. 


Bengkel ini diadakan adalah berdasarkan kepada beberapa objektif seperti di bawah:

1. Memberi penerangan yang jelas kepada penyelidik tentang program Jejak Inovasi. 

2. Memberi panduan kepada penyelidik tentang halatuju produk-produk di dalam bidang sains sosial yang boleh dipertandingkan di peringkat luar.


Sesi Perkongsian Research Management System UTHM

16 Ogos 2018

Sesi perkongsian ini dianjurkan rentetan dari pertemuan awal pihak C-ACT dan UTHM berkenaan kolaborasi penyelidikan. Di dalam pertemuan tersebut, pihak UTHM telah berkongsi tentang Research Management System yang dibangunkan oleh pihak UTHM dan C-ACT mendapati sistem tersebut boleh digunapakai di UTeM bagi menambahbaik sistem URIS yang sedia ada. Perkara ini telah dibangkitkan di dalam Mesyuarat Pentadbiran CoE dan pihak C-ACT juga telah menjemput staf yang terlibat di dalam pembangunan sistem URIS iaitu pihak CRIM, PPPK dan Laman Hikmah. Sesi perkongsian ini telah disampaikan oleh Timbalan Pengarah (Pengurusan Geran Penyelidikan) RMC UTHM, Prof. Madya Dr. Aida Mustapha.


Objektif program ini dianjurkan adalah untuk:

1. Bertukar kepakaran dan teknologi dengan pihak UTHM.  

2. Memperbaiki sistem URIS berdasarkan sistem yang digunapakai di UTHM.

3. Mempermudahkan pengumpulan data MyRA melalui URIS dan bukan lagi secara manual.


Majlis Perpisahan Y. Bhg. Prof. Datuk Ir. Dr. Mohd Jailani bin Mohd Nor, TNC(P&I) UTeM

25 Jun 2018

Majlis perpisahan TNCPI UTeM telah diadakan dan dihadiri oleh semua staf di bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), Pusat Pengkomersilan (UCC), Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (CRIM), Pusat Kecemerlangan (CoE). Turut hadir ialah YBhg. Datuk Naib Canselor, YBhg. Datuk Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa (TNCA), Pengarah Pejabat Pengurusan Fasiliti (PPF), Pengarah CRIM, Pengarah UCC, Ketua Pusat Kecemerlangan (CoE), Pengarah Pejabat Penasihat Undang-Undang dan Pengarah PJIM. Sekalung penghargaan dari pihak CoE diucapkan kepada Y. Bhg. Prof. Datuk Ir. Dr. Mohd Jailani bin Mohd Nor, TNC(P&I) UTeM atas sumbangan yang telah diberikan selama ini.

“Selamat Maju Jaya”

PERTEMUAN DI ANTARA KETUA CoE BERSAMA PENGURUSAN CoE

Ketua CoE, Y.Bhg. Prof. Dato' Dr. Abu Bin Abdullah telah berjaya mengadakan beberapa siri pertemuan dengan keenam-enam pengurusan CoE yang terdiri daripada Pengurus, Penyelaras, Ketua RG, Timbalan Ketua RG dan Setiausaha RG. 

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan modul terbaru URIS yang lebih efektif bagi membantu pengurusan CoE dalam mendapatkan maklumat CoE masing-masing. Di samping itu juga, tujuan pertemuan ini adalah untuk mengetahui masalah yang dihadapi di peringkat kumpulan penyelidikan (RG).

Siri pertemuan ini telah diadakan seperti tarikh berikut :

C-ACT dan C-TeD : 26 April 2018

CeRIA dan CeTRI : 2 Mei 2018

AMC : 7 Mei 2018

CARe: 15 Mei 2018

Technology Management and Technopreneurship Research Day 2018 (TMTRD'18)

24 April 2018

TMTRD'18 merupakan program anjuran Kumpulan Penyelidikan Sustainable IT Economics (SuITE), Centre for Technopreneurship Development (C-TeD) dengan kerjasama Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknousahawanan (FPTT) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).

TMTRD’18 dianjurkan bagi memberi peluang kepada penyelidik-penyelidik, industri, sektor awam dan pelajar-pelajar pascasiswazah untuk membentang dan berkongsi maklumat serta hasil kajian mereka kepada sesama penyelidik, industri, sektor awam dan umum. Ini adalah untuk menyahut seruan Profesor Datuk Ir. Dr. Jailani, TNCPI agar pensyarah perlu membudayakan penyelidikan setiap hari dalam kehidupan di samping meningkatkan kedudukan penerbitan dan penarafan UTeM antara MTUN, universiti di Malaysia, Asia dan serata dunia.

Penyertaan adalah berbentuk 2 muka surat abstrak lanjutan dan perlu dipersembahkan dalam bentuk poster. Abstrak lanjutan yang diterima untuk persembahan poster akan diterbitkan dalam prosiding dengan e-ISBN. Prosiding akan dihantar untuk pengindeksan dalam Web of Science Conference Proceedings Citation Index dan Google Scholar. Peserta juga digalakkan untuk menghantar manuskrip penuh yang ditambahbaik dari abstrak lanjutan ke jurnal-jurnal berindeks Scopus mengikut bidang (1) Perniagaan dan Perakaunan, (2) Information Technology dan Systems dan (3) Technology Management, Engineering Management dan Project Management. Antaranya adalah JICT, AJBA, JAMT, JTEC dan JET.

VEHICLE SAFETY AWARENESS PROGRAM BY DRB-HICOM

18 April 2018

Oganiser : PROTON-AMC UTeM

Agenda  
1) Vehicle Safety Talk
2) Sliced Car Body Observation
3) Vehicle Test Drive Session

PROTON and UTeM collaboration initiative has seen 5 projects have successfully completed while 2 projects are still on-going.

1) Development and Prototyping od Composite Crash Can for Proton PREVE (Completed)
2) Development and Prototyping of Aluminium Lower Control Arm for Proton PREVE (Completed)
3) A Preliminary Study on the Potential of Kenaf Core as Automotive Interior Component (Completed)
4) On Measuring Mechanical Properties of Asphalt Based Damping Materials (Completed)
5) Modeling The Transmission Loss of Weather Seal in a Car Door (Completed)
6) Development of Malaysian Anthropometry Database (On-Going)
7) Expedite Underfloor Catalyst Light-Off with Electric Heater and Secondary Air Injection (On-Going) 
MAJLIS MENANDATANGANI MOA ANTARA UTeM DENGAN RAKAN INDUSTRI & MAJLIS PENYAMPAIAN INSENTIF PENERBITAN JURNAL 2017

5 February 2018

Majlis Penutup Innovation Carnival : UTeMEX 2017 oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi, YBhg. Tan Sri Dr. Noorul Ainur Mohd Nur

28 November 2017

Innovation Carnival : UTeMEX 2017

November 2017

Pihak Pusat Pengkomersilan (UCC) dengan kerjasama Fakulti/CoE & PPNCJIM akan

mengadakan program Innovation Carnival: UTeMEX 2017 pada sepanjang bulan November

2017 ini. Karnival ini bertujuan untuk memperkukuhkan jalinan kerjasama erat antara

industri, fakulti, CoE, PPNCJIM dan kumpulan penyelidik secara holistik supaya dapat

merangsang pembangunan produk ke arah pengkomersilan. 


KONSEP PELAKSANAAN KARNIVAL


Innovation Carnival: UTeMEX 2017 ini akan menjadikan fakulti sebagai peranan utama

dalam pelaksanaan program ini yang mana ianya masih akan diterajui oleh pihak Pusat

Pengkomersilan (UCC). Karnival ini akan memperkenalkan program kerjasama strategik

UTeM-Industri yang mana komponen utamanya yang terdiri daripada UTeM akan melibatkan

fakulti, kumpulan penyelidikan, CoE dan PPNCJIM manakala industri pula akan

melibatkan 4 kluster iaitu pembuatan & mekanikal, elektrik & elektronik, pendidikan &

ICT dan juga teknologi hijau. Kerjasama ini akan berlaku secara holistik dan mampan

serta berfokus kepada setiap bidang CoE.


Setiap CoE akan menghantar 40 produk yang semuanya berjumlah 220 produk. Produk-

produk tersebut akan dipertandingkan mengikut kumpulan CoE masing-masing dan akan

dinilai oleh panel Universiti dan pihak industri yang dilantik. Kemudiannya produk-

produk yang berjaya akan disaring (mengikut keperluan) untuk diangkat ke pameran-

pameran luar seperti ITEX, MTE, PECIPTA dan lain-lain pameran berkaitan sebelum

diangkat ke peringkat pra-pengkomersilan atau pengkomersilan. Di samping itu juga,

seminar kesedaran tentang sumber kewangan inovasi, penyelidikan, pengkomersilan dan

pra-pengkomersilan daripada agensi seperti MTDC, CRADLE, TPM, MOSTI, MAGIC, MyIPO,

KETHA, PLATCOM, KPT, MPOB, JHEOA dan sebagainya turut diadakan di dalam karnival

tersebut.


Setiap CoE akan dibahagikan kepada 3 kumpulan iaitu AMC & CARE (80 produk), CERIA &

CETRI (80 produk) dan C-ACT & C-TED (60 produk). Semua produk tersebut akan

dipertandingkan mengikut kumpulan masing-masing dan kemudian akan dinilai oleh panel

yang akan dilantik di kalangan pihak fakulti dan industri. Selepas itu, kumpulan

pemenang daripada setiap kumpulan CoE tersebut akan disaring untuk dibawa ke

peringkat seterusnya (bergantung kepada keperluan semasa).

Pembentangan OPTIMAS: "Technology Update : Teknologi Drone (Uav) Dalam Perancangan, Pemantauan Dan Pengurusan Sumber, Alam Sekitar Dan Bencana" kepada MBMB

9 November 2017

Lawatan CoE C-TeD ke MARA - Bahagian Pembangunan Usahawan

12 September 2017

Lawatan bagi Kerjasama Strategik Penyelidikan antara UTeM - Malaysian Sailing Association (MSA)

18-29 August 2017

Lawatan bagi Kerjasama strategik penyelidikan antara UTeM - Malaysian Sailing Association (MSA)Ketua Rombongan: Dr Asiah Mohd Pilus

Tarikh: 18-29 August 2017

Lokasi: SEA Games 2017 (Sailing).

Majlis Menandatangani MoU antara UTeM dan DoSM &
Program Sesi Perkongsian Ilmu dan Kolaborasi Penyelidikan

14 Ogos 2017

MAJLIS MENANDATANGANI MOU ANTARA UTeM DAN DoSM

Kolaborasi antara UTeM dan DoSM, DoSM akan berkongsi ilmu dan kepakaran statistik kepada para pelajar sarjana muda dan pasca siswazah, akademik dan staf UTeM. DoSM juga boleh meningkatkan kebolehupayaan modal insan DoSM di UTeM bagi mengikuti program ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan ijazah kedoktoran (Ph.D). Manakala kebaikan yang diperolehi oleh UTeM adalah para penyelidik UTeM berpeluang menghasilkan penyelidikan sosioekonomi yang membawa impak yang memacukan negara untuk mencapai Transformasi Nasional 2050 (TN50) dan penyelidikan yang menjurus kepada matlamat pembangunan kelestarian (SDGs, Sustainable Development Goals) persada dunia dengan data yang dibekalkan oleh DoSM. Di samping itu, pelajar UTeM mempunyai alternatif untuk membuat penyelidikan yang berasaskan analitik “big data” dalam perniagaan pintar seiring dengan penyelidikan semasa yang bercirikan revolusi industri ke-4 (4IR, Fourth Industrial Revolution). Kolaborasi ini akan menjadi asas kerjasama dalam bidang penyelidikan, pendidikan dan pengurusan yang merangkumi aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelajar, fakulti dan mobiliti staf.


PROGRAM SESI PERKONGSIAN ILMU DAN KOLABORASI PENYELIDIKAN BERSAMA PROF. DR. KIM-SHYAN FAM: “To Win Is To Do It Right: Chopsticks Approach To Successful Research Collaboration”

Program Perkongsian Ilmu dan Peluang Kolaborasi Penyelidikan ini adalah satu peluang baik di mana para pensyarah berpeluang berkenalan berkongsi fikiran dengan Profesor Dr. KS Fam untuk mencari peluang kolabrasi dengan Victoria University of Wellington bagi melonjakkan lagi penerbitan dan pengiraan penyelidikan MyRA. Selain penyelidik UTeM, penyelidik pascasiswazah UTeM juga akan dapat bersama menimba ilmu dan pengalaman Profesor Luar Negara yang pakar dalam bidang pemasaran. 


Majlis Perasmian Makmal Satelit 'Coordinated Malware Eradication and Remedation' (CMERP)

2 Ogos 2017

Coordinated Malware Eradication and Remediation Project (CMERP) adalah merupakan satu projek yang dijalankan secara bersama di antara Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) dan CyberSecurity Malaysia bagi menangani ancaman siber khususnya berkaitan ancaman perisian perosak malware. Matlamat ini direalisasikan dengan mewujudan makmal satelit bagi menjalankan penyelidikan dalam menangani isu serangan siber yang membawa kepada kemudaratan dan kerosakan kepada negara.


Melalui kewujudan makmal ini juga, pengumpulan data serangan, analisa serangan dan, pengawalan dan penyingkiran ancaman siber berskala besar dapat dilaksanakan. Di samping itu, perkongsian kepakaran dalam penyelidikan di antara UTeM dan CyberSecurity Malaysia akan dapat menghasilkan produk tempatan yang berkemampuan untuk membantu menangani masalah ancaman siber di Malaysia. Ini seiring dengan matlamat Kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju yang berteknologi tinggi menjelang tahun 2020 yang bebas daripada ancaman siber.

Makmal CMERP telah dilancarkan oleh YB Datuk Wira Dr. Abu Bakar Mohamad Diah, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi.


Sesi Perkongsian bersama SAPURA Industrial

17 Julai 2017

Sesi perkongsian bersama CEO dan General Manager Sapura Industrial mengenai projek machining, industri 4.0 dan aerospace.

Teleconference bersama Tokushima University

13 Julai 2017

Teleconference bersama Tokushima University, Jepun di TMAC, Pusat Pengajian Siswazah UTeM bagi membincangkan pemilihan Matching Grant Tokushima University-UTeM.

UTeM CoE Visit to Institute of Noise and Vibration (INV), Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

5th July 2017

The Institute of Noise & Vibration is a centre of excellence of Universiti Teknologi Malaysia established in 1992 offering technical services and industrial research of the University in noise & vibration and seismic engineering to industry.


It is recognised as a referral centre by the industry and government agencies for noise & vibration and seismic engineering in the country. Personnel of the Institute are leading authorities in this specialised field in the region.


The Institute is a self financing autonomous business unit of the University. The Institute consists of highly experienced academic faculty members and full time consulting professionals undertaking all technical services of the Institute. Consulting projects and other assignments are otien secured on a referral basis from the industry and government agencies. We are the preferred technical partners in noise & vibration for GLCs, MNCs and industry leaders in oil & gas, power generation, infrastructure development and construction.


Our design and investigations are supported by extensive and comprehensive use of computer modeling and analysis. We put into practice our strong belief that there must be an engineering basis for design and problem solving ‐ so that key features and/or root causes could be identified for cost effective solutions and remedial solutions could be developed. The formulation of such solutions and design options can only be undertaken when supported by comprehensive measurements, analytical and computational analysis.


Being a technical service provider operating within an academic and research eco‐system, we have strong skills in practical problem solving and design—gained from more than 30 years of hands on track proven experience and continuous involvement in industry driven research. Our analytical, computational, modeling resources, track record and experience is unmatched in the ASEAN region.

Bengkel Penilaian Kumpulan Penyelidikan 2016

17th May 2017

Memorandum of Agreement (MoA) Signing Ceremony between UTeM and  Industrial Partners

17th March 2017

HANG TUAH JAYA, 17 March – Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) continues to earn the trust of the industry by collaborating in long-term projects with the signing of memorandum of agreement (MoA) with several industrial partners such as Jabil Circuits Sdn. Bhd, MIMOS Semiconductor Sdn. Bhd, Spectre Solutions (M) Sdn. Bhd, Composite Technology Research Malaysia (CTRM), Aerospace Malaysia Innovation Centre (AMIC) and Stevia Industry Sdn. Bhd. The signing of these high-impact memorandum of agreement shows that the industries give their full credence and recognize the ability of UTeM’s researchers to solve current problems in the industry.


According to UTeM Vice-Chancellor, Professor Datuk Dr. Shahrin bin Sahib, the signing of the MoAs will create strategic understanding through the exploration of new knowledge generated via research activities and innovation. This agreement could provide an opportunity for UTeM’s researchers with strong academic background to apply their fundamental knowledge to solve industrial problems in the actual workplace. He added that this is an effort by UTeM to help UTeM’s researchers and the industry in general to create opportunities for both sides to work together by complementing their respective strengths which will ultimately benefit both parties. Such cooperation has long existed and become a norm for developed countries like the United States, Europe and Japan. Therefore, the signing of this agreement is parallel with the government’s vision to make Malaysia a developed country in the future.


In addition, UTeM is proud and grateful to all the industrial partners involved in the MoA for providing the opportunities to explore the field of research and innovation collaboratively. This effort is in line with the 7th surge in the Education Development Plan 2015-2025 (Higher Education) which is Innovation Ecosystem. The aim is to create more active cooperation between the university and industry to improve the capacity and effectiveness of the product, and ultimately contributing towards achieving a developed nation status. It also supports the strategic understanding collegiality agenda that is often promoted by our Minister of Higher Education. Moreover, such collaborative work will not only aid in reduction in operational costs, but also ultimately results in higher impact output which is more competitive in both domestic and international market with the consolidation of expertise between the two sides in the long run.


It is hoped that with the signing of these MoA, cooperation between UTeM and the industry will not only boost the research and innovation activities in the technical field, but also in aid in producing holistic graduates, which will indirectly contribute to the welfare of society in general.


UTeM CoE Visit to Universiti Malaya Power Energy Dedicated Advanced Centre (UMPEDAC)

16th February 2017

Despite its humble beginnings in the year 2000, a small research laboratory with only a handful of engineering students with limited funds and facilities, UMPEDAC rose through the ranks to emerge as the nationally acclaimed Higher Institution Centre of Excellence (HICoE) in Engineering Research Cluster in 2009 that it is today. UMPEDAC’s full range of services today other than the research work and the consultations include professional testing of solar farm applications, continuous professional development programs in practical engineering applications, provision of specialist research facilities for hire, and the postgraduate programs on offer across all fields of power and energy.


UMPEDAC’s success stories had begun with the award-winning 7.5 kW elevator drive prototype, produced in collaboration with MS Elevators Sdn. Bhd. The award was the 2008 AKSA (Anugerah Kualiti Sektor Awam) bestowed by MAMPU (Modernisation of Administration and Management Planning Unit). On top of that, UMPEDAC received a prestigious award for UMPEDAC researchers’ achievement in 2016; Malaysia’s Rising Stars for Prof. Dr. Nasrudin Abd Rahim and Dr. Che Hang Seng under the category International Collaboration and Frontier Researcher, respectively; in 2014; HLAF Lifetime Achievement Award by Human Life Advancement Foundation; 2012, IEEE Industry Application Society (IAS) prestigious award for the paper titled “Asymmetrical Transistor Clamped H Bridge Cascaded Multilevel Inverter”. A current challenge that in due time should also prove a resounding success is the commercialization of a grid-connected inverter; the research work had been funded by UNDP-GEF to the tune of RM2.4 million. Industrial consultancy engagements have so far netted in a total of RM1.5 million, secured via the provisions of CRDF (Commercialisation of Research and Development Fund), Technofund, industry links with MS Elevators (for design and development of hardware and software for lift system) and Prestigious Discovery (for research into SCADA and DPDAS, i.e., District Power Distribution Automation System). UMPEDAC’s vision for an empowered Malaysia capable of a global presence and perhaps world leadership in renewable energy continues to be powered by its mission to improve quality of life for the nation through innovations by its research into power and energy.